top of page
Strikke spots

Strikkefestivalen i Sønderho er meget andet end ”strikkebutikker”.

Rundt i byen er der mange bænke, hvor man kan hvile de tætte ben og strikke, mens man nyder en fantastisk udsigt, får en hyggesnak og måske medbragt kaffe eller vin. Eller også en stille alene stund.

Børsen_Fanø.jpeg
Børsen

Hvordan Børsen fik sit navn

Efter sigende samledes de ældre skippere hver dag hen mod middag i krostuen i Sønderho Kro. Her ventede de på posten med de tyske og engelske aviser Hamburgische Börsen-Halle, Hamburger Fremdenblatt og Shipping Gazette, som kromanden holdt. Gennem dem kunne de følge med i Liste der Börsenhalle og læse, hvor byens fraværende skippere befandt sig med deres skibe. Dagens efterretninger har de derefter bragt med hen på havnen til videre snak og udbredelse i den lille by. Heraf har samlingstedet måske fået sit navn.

strik.jpeg
Krobanken

Fra diget i Sønderho skuer man ud over et af de mest dynamiske og varierede naturlandskaber i det danske Vadehav. 

Sønderho Strik.jpeg
Hønevejen

Hønen er fanøs sydspids og betyder egentlig blot et hjørne; det hjørne hvorom skibene i gamle dage skulle svinge for fra Galdedybet at nå ind til Sønderho Havn

IMG_1057.JPEG
IMG_1054.JPEG
Kåveren

Sømærket Kåveren (Æ Kåver) er det ene af to pejlemærker, der i gamle dage ledte sejlskibene sikkert fra Nordsøen ind i tidevandsrenden Knudedyb.

IMG_1053.JPEG
Hannes Hus

Hannes Hus er et autentisk sønderhohjem fra sejlskibstidens storhedstid.

Fonden Gamle Sønderho erhvervede Hannes Hus i 1965, da den ene af Hannes to døtre, den ugifte Karen Sørensen, 84 år gammel flytter hen til sin søster Maren i Sønderho.

Det beskedne, men ikke fattige Sønderhohjem fra sejlskibenes storhedstid i slutningen af 1800-tallet giver et godt indtryk af levevilkårene i Sønderho.

Møllen

I 1928 købte Fonden Gamle Sønderho gallerihollændermøllen, der er opført i 1895.
Møllen, der var dømt til nedrivning, er siden restaureret i etaper, og blev indviet i sin nuværende form i 2003.

Møllens geniale og enkle konstruktion bygger på århundreders erfaringer og er et imponerende stykke balancekunst. Skrogets otte hjørnestolper er fastgjort til undermøllens murværk, og hatten – med vinger, vingeaksel, hattehjul og krøjeværk – hviler på 8 stålruller, der kører på en skinne i toppen af møllen.

Norddiget

Digerne ved Sønderho består i dag af Østdiget fra Hønen til Kalvekrog, er anlagt før 1847, samt Norddiget fra Kalvekrog til nordenden, som er anlagt i 1918. Digerne er blevet forstærket over årene og i 80'erne blev diget forhøjet og forlænget mod nord.

norddiget
bottom of page